В София може да бъде въведена зона с такса „задръстване“, съобщават от „24 часа“.

Правен анализ ще проучи тази възможност. За целта Столичната община е пуснала обществена поръчка.

Срещу 70 000 лв. фирмата победител ще трябва да предложи и нормативни промени – да определи такса „задръстване“ и „зона за таксуване на задръстванията“.

Ще трябва да се проучат основни булеварди и улици на територията на столицата. Общината иска конкретни предложения за събирането на такса „задръстване“ и начина на плащане за различните категории моторни превозни средства.

Контролът трябва да се осъществява с автоматизирани технически средства или системи, а начините за налагане на санкциите да са ясно описани. Един от тях е глобите да се налагат с електронен фиш.

Изискват се и предложения за правна регламентация относно способите за връчване и обжалването на глоби и санкции.

В оценката на въздействието от въвеждане на зони за таксуване трябва да се посочат и социални, икономически, екологични и други ефекти при отчитане състоянието на автомобилния парк и размера на възнагражденията в страната.

Подобни такси „задръстване“, които се заплащат за влизане с автомобил в централните райони, има например в Лондон, като въвеждането на мярката значително намали задръстванията.

Източник: news.bg

Call Now Button